Šport Ljubljana je ljubljanski zavod za upravljanje s športnimi objekti in površinami, ki so v lasti MOL. Dejavnost Šport Ljubljana je izredno široka, saj pod okriljem zavoda potekajo športne prireditve svetovnega in evropskega pomena, državna tekmovanja, vadba in treningi vrhunskih ekip športnih klubov in društev, ki domujejo na naših objektih. Na voljo so tudi različni tečaji in rekreativni programi vseh vrst. Poslanstvo zavoda je omogočiti kar najboljše možnosti in pogoje za vrhunski in rekreativni šport v Ljubljani.