Podjetje za distribucijo filmov Constantin Film Holding GmbH je bilo ustanovljeno leta 1951 v Avstriji. Druga temeljna veja podjetja na področju kinematografskih dejavnosti je bila ustanovljena proti koncu 60. let prejšnjega stoletja. V tem segmentu je delovalo 25 tradicionalnih kinematografov in kinematografskih centrov, vse do začetka 90-ih, ko je podjetje doživelo strukturno spremembo.

Leta 1993 je bila ustanovljena hčerinska družba Constantin Film Holdinga z imenom Cineplexx Cine Operations Gmbh (d.o.o.). Podjetje se je razvijalo v obdobju, ko so mnogi tradicionalni kinematografi v Avstriji postopoma izginjali, kinematografski multipleksi pa so osvajali tržišče.

Podjetje Constantin Film je kot odgovor na ta trend izginjanja tradicionalnih kinematografov reagiralo tako, da je ustanovilo skupino 20 kinematografov in 157 kinematografskih platen v Avstriji. Poleg tega je obstalo še nekaj tradicionalnih kinematografov, ki so skupaj imeli do 16 dvoran.

Leta 2009 se je podjetje Cineplexx International GmbH začelo širiti v Avstriji sosednje države, prvo kinodvorano izven Avstrije pa je odprlo v Bolzanu na severnem Tirolskem. Cineplexx je prevzel tudi kinodvorano v centru Zagreba, s čimer je položil temeljni kamen za širitev na Hrvaškem. V letih 2011 in 2012 so sledila odprtja Cineplexx kinematografov na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori in Makedoniji.

Sledila je širitev podjetja oktobra 2012 , ko je prevzelo 5 multipleksov v Sloveniji: v Celju, Mariboru, Novem mestu, Kranju in Kopru, letu 2013 pa se je pridružila še Murska Sobota s šestim kinematografom Cineplexx v Sloveniji. Najnovejša širitev se je zgodila decembra 2013, ko se je prvi kinematograf Cineplexx odprl v Albanski prestolnici Tirani. Trenutno je tako kar 114 filmskih platen, aktivnih izven Avstrije.

S kar 38 multipleksi in 6 tradicionalnimi lokacijami v Avstriji, na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji, Črni gori, Makedoniji, Albaniji in Italiji je Cineplexx močno zastopan na tržišču in nudi kar okoli 64.000 sedežnih mest v 288 dvoranah. Leta 2012 je delovna sila podjetja štela kar 1100 zaposlenih, skupni prihodki od prodaje so znašali 115 milijonov evrov, število Cineplexxovih obiskovalcev pa je doseglo 10,5 milijonov.